Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Cổ Đô

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcscodo@edu.viettel.vn