• IMG_1583752276938_1583753060391_5d51bd3060
  • IMG_1583752307808_1583753078773_64b6729fb9
  • IMG_1583752308274_1583753080845_1df592c4c6
  • IMG_1583752308849_1583753085391_9a5986aa83
  • IMG_1583752310558_1583753112814_31ad3fd1e0
  • IMG_1583752311447_1583753120953_9be02cab91
Chuyên Môn
Tin tức mới nhất
Vài hình ảnh Hội nghị CB-VC của nhà trường được tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 08/10/2020 (22/10/2020)Mới
Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập Suốt đời của tập thể CBGV và HS nhà trường (22/10/2020)Mới
Công tác chuẩn bị phiên họp PHHS đầu năm của nhà trường THCS Cổ Đô 2020-2021 (22/10/2020)Mới
Công tác chuẩn bị trước ngày khai giảng năm học 2020-2021 (22/10/2020)Mới
Thống kê
Hôm nay : 11
Tháng 10 : 380
Tháng trước : 271
Năm 2020 : 5.246